Ga naar boven

Gemeente Achtkarspelen

Achtkarspelen is een gemeente in het noordoosten van de provincie Fryslân met ongeveer 28.000 inwoners. De gemeente grenst aan de provincie Groningen en ligt zeer centraal tussen Leeuwarden en Groningen in. Hierdoor is de gemeente aantrekkelijk voor industrie en bedrijven.

Achtkarspelen behoort tot het gebied van de Friese Wouden. Dat wekt de indruk van een bosrijke omgeving. Bossen zijn wel te vinden in het zuidelijke deel van de Friese Wouden, maar Achtkarspelen heeft een zogenaamd coulissenlandschap. Dat wil zeggen dat het landschap wordt bepaald door een grote hoeveelheid lineaire (lijnvormige) beplantingen in de vorm van houtwallen en elzensingels. Deze beplantingen komen in uitgebreide dichte complexen voor, waarbij de houtwallen en de singels meestal grotendeels evenwijdig aan elkaar liggen.

 

Enkele werkzaamheden van Custard voor de gemeente Achtkarspelen

Custard verzorgt voor Achtkarspelen meerdere communicatiemiddelen, zowel on- als offline. De website achtkarspelenkiest.nl, klasseglas.nl en de initiële vormgeving van de raadswebsite behoren tot de opdrachten. Ook de vormgeving van diverse brochures zoals ‘Duorsum Dwaande mei Wenjen’, ‘Recreatierondje Achtkarspelen’ en ander materiaal is afkomstig van Custard. Als gespreksleider/dagvoorzitter is Custard on & offline communicatie in de persoon van Hielke Jan Ellens betrokken bij meerdere bijeenkomsten en symposia van Achtkarspelen en andere samenwerkende gemeenten. Als communicatieadviseur is Custard actief voor de raad van Achtkarspelen. Communicatiemiddelen zoals advertorials, artikelen en twitter worden door Custard verzorgd.