Ga naar boven

Gemeente Achtkarspelen

Achtkarspelen is een gemeente in het noordoosten van de provincie Fryslân met ongeveer 28.000 inwoners. De gemeente grenst aan de provincie Groningen en ligt zeer centraal tussen Leeuwarden en Groningen in. Hierdoor is de gemeente aantrekkelijk voor industrie en bedrijven.

Achtkarspelen behoort tot het gebied van de Friese Wouden. Dat wekt de indruk van een bosrijke omgeving. Bossen zijn wel te vinden in het zuidelijke deel van de Friese Wouden, maar Achtkarspelen heeft een zogenaamd coulissenlandschap. Dat wil zeggen dat het landschap wordt bepaald door een grote hoeveelheid lineaire (lijnvormige) beplantingen in de vorm van houtwallen en elzensingels. Deze beplantingen komen in uitgebreide dichte complexen voor, waarbij de houtwallen en de singels meestal grotendeels evenwijdig aan elkaar liggen.

 

Enkele werkzaamheden van Custard voor de gemeente Achtkarspelen

Custard verzorgt voor Achtkarspelen meerdere communicatiemiddelen, zowel on- als offline. De website achtkarspelenkiest.nl, klasseglas.nl en de initiële vormgeving van de raadswebsite behoren tot de opdrachten. Ook de vormgeving van diverse brochures zoals ‘Duorsum Dwaande mei Wenjen’, ‘Recreatierondje Achtkarspelen’ en ander materiaal is afkomstig van Custard. Als gespreksleider/dagvoorzitter is Custard on & offline communicatie in de persoon van Hielke Jan Ellens betrokken bij meerdere bijeenkomsten en symposia van Achtkarspelen en andere samenwerkende gemeenten. Als communicatieadviseur is Custard actief voor de raad van Achtkarspelen. Communicatiemiddelen zoals advertorials, artikelen en twitter worden door Custard verzorgd.

Noardlike Fryske Wâlden

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een koepel van zes agrarische natuurverenigingen in  vijf gemeenten met...

Ruim Baan Voor Vissen

Ruim Baan Voor Vissen in het Waddengebied is een samenwerkingsproject van de vier noordelijke waterschappen: Hoogheemraadschap Hollands...

MITRA schenkt meer!

Mitra behoort tot een van de grootste drankenspeciaalzaken van Nederland, met een enorm assortiment aan dranken en...

Custard heeft altijd een idee!

Een idee is bij Custard niet zomaar een idee.
Bij Custard worden ideeën geboren, maar soms ook (tijdelijk) begraven. Wel garandeert Custard dat er tijdens een aanstekelijke brainstormsessie altijd iemand is die ‘goed idee!’ roept. Heeft u een idee of geen idee? Schakel dan Custard in!

Creaties van Custard

Tadaa..! De ene na de andere mooie creatie komt uit onze hoge hoed. Van het ontwikkelen en vormgeven van een pakkend concept tot het tastbaar maken van uw idee. Bij Custard kan het allemaal. Custard geeft graag en met veel energie vorm aan uw presentatie.

Creatief betrokken

Custard zegt creatief betrokken te zijn, maar wat is dat? Custard staat voor betrokkenheid, enthousiasme en creatief meedenken. In een eerste gesprek wordt snel duidelijk waar de kracht van de klant ligt. Custard vergroot die kracht. Op een creatieve en betrokken manier.