Ga naar boven

Ken jij je hypotheek?

Kenjehypotheek.nl is een onafhankelijk platform waarop betrouwbare en objectieve informatie over hypotheken makkelijk vindbaar is voor alle consumenten in Nederland. Kenjehypotheek levert primair informatie over wonen en financieren. De informatie is laagdrempelig, onafhankelijk betrouwbaar en objectief.

De website kenjehypotheek.nl is een gezamenlijk initiatief van Obvion Hypotheken, Aegon, De Hypotheekshop, Dukers & Baelemans en Vereniging Eigen Huis. Deze organisaties willen consumenten op maatschappelijk verantwoorde wijze ongekleurde informatie aanbieden en eerlijke, transparante voorlichting geven over de financiering van de eigen woning in het algemeen en hypotheken in het bijzonder.

Ken je Hypotheek heeft geen commerciële functie of doelstelling. Consumenten kunnen op de website geen hypotheek, verzekering of andere financiële producten kopen of afsluiten. Ken je Hypotheek is ook geen ‘lead-generator’ voor deelnemende organisaties. Bezoekers worden niet doorverwezen of doorgelinkt naar geldverstrekkers of hypotheekadviseurs.

 

Enkele werkzaamheden van Custard voor kenjehypotheek.nl

Ontwikkeling en ontwerp van de website. Deze is niet ingericht om consumenten antwoorden te geven op individuele vragen of om te adviseren en te bemiddelen met een geldverstrekker. De website vertelt, met ondersteuning van beeld, wat je moet weten. Ondersteunend daarbij is de eerste websoap van Nederland. Acht mini-feel good movies over het gezin Van Rapenburg waarin geluk, verdriet, verwachting en teleurstelling zich in een razend tempo afwisselen. Wekelijks was er een nieuwe webisode op kenjehypotheek.nl en YouTube. Verder verzorgde Custard de vormgeving van de gehele huisstijl en de leaflets inclusief print.

Multimedia in het UMCG

CompAZG is de multimediavereniging van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met ruim 2500 leden is de vereniging...

Gemeente Achtkarspelen

Achtkarspelen is een gemeente in het noordoosten van de provincie Fryslân met ongeveer 28.000 inwoners. De gemeente...

MITRA schenkt meer!

Mitra behoort tot een van de grootste drankenspeciaalzaken van Nederland, met een enorm assortiment aan dranken en...

Custard heeft altijd een idee!

Een idee is bij Custard niet zomaar een idee.
Bij Custard worden ideeën geboren, maar soms ook (tijdelijk) begraven. Wel garandeert Custard dat er tijdens een aanstekelijke brainstormsessie altijd iemand is die ‘goed idee!’ roept. Heeft u een idee of geen idee? Schakel dan Custard in!

Creaties van Custard

Tadaa..! De ene na de andere mooie creatie komt uit onze hoge hoed. Van het ontwikkelen en vormgeven van een pakkend concept tot het tastbaar maken van uw idee. Bij Custard kan het allemaal. Custard geeft graag en met veel energie vorm aan uw presentatie.

Creatief betrokken

Custard zegt creatief betrokken te zijn, maar wat is dat? Custard staat voor betrokkenheid, enthousiasme en creatief meedenken. In een eerste gesprek wordt snel duidelijk waar de kracht van de klant ligt. Custard vergroot die kracht. Op een creatieve en betrokken manier.