Ga naar boven

Ken jij je hypotheek?

Kenjehypotheek.nl is een onafhankelijk platform waarop betrouwbare en objectieve informatie over hypotheken makkelijk vindbaar is voor alle consumenten in Nederland. Kenjehypotheek levert primair informatie over wonen en financieren. De informatie is laagdrempelig, onafhankelijk betrouwbaar en objectief.

De website kenjehypotheek.nl is een gezamenlijk initiatief van Obvion Hypotheken, Aegon, De Hypotheekshop, Dukers & Baelemans en Vereniging Eigen Huis. Deze organisaties willen consumenten op maatschappelijk verantwoorde wijze ongekleurde informatie aanbieden en eerlijke, transparante voorlichting geven over de financiering van de eigen woning in het algemeen en hypotheken in het bijzonder.

Ken je Hypotheek heeft geen commerciële functie of doelstelling. Consumenten kunnen op de website geen hypotheek, verzekering of andere financiële producten kopen of afsluiten. Ken je Hypotheek is ook geen ‘lead-generator’ voor deelnemende organisaties. Bezoekers worden niet doorverwezen of doorgelinkt naar geldverstrekkers of hypotheekadviseurs.

 

Enkele werkzaamheden van Custard voor kenjehypotheek.nl

Ontwikkeling en ontwerp van de website. Deze is niet ingericht om consumenten antwoorden te geven op individuele vragen of om te adviseren en te bemiddelen met een geldverstrekker. De website vertelt, met ondersteuning van beeld, wat je moet weten. Ondersteunend daarbij is de eerste websoap van Nederland. Acht mini-feel good movies over het gezin Van Rapenburg waarin geluk, verdriet, verwachting en teleurstelling zich in een razend tempo afwisselen. Wekelijks was er een nieuwe webisode op kenjehypotheek.nl en YouTube. Verder verzorgde Custard de vormgeving van de gehele huisstijl en de leaflets inclusief print.