Ga naar boven

Noardlike Fryske Wâlden

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een koepel van zes agrarische natuurverenigingen in  vijf gemeenten met ruim duizend leden. De NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. De vereniging zet zich in voor 9.000 hectare collectief weidevogelbeheer en 1.650 kilometer landschapsbeheer.

Een professioneel bureau in Burgum voert alle administratieve handelingen uit voor de leden. Samen met externe projectleiders ontwikkelt de NFW diverse projecten voor de leden en omgeving. Door jarenlange ervaring is de NFW een veldlaboratorium geworden voor universiteiten. Daarom krijgt de vereniging ook opdrachten van het Rijk.

 

Enkele werkzaamheden van Custard voor Noardlike Fryske Wâlden

Custard verzorgde voor de NFW onder meer de vormgeving van magazines, waaronder diverse uitgaven van ‘Boeren in Balans’. Daarnaast brochures zoals ‘Staat van de Natuur’, ‘Energie uit Hout’ en ander promotiemateriaal. Ook de vormgeving van de website, de picknickbanken op acht locaties in de Friese Wouden en vlaggen en spandoeken behoren tot de opdrachten. De mix van on- en offline communicatie komen prima samen bij deze opdrachtgever waar Custard prettig mee samenwerkt.