Ga naar boven

Noardlike Fryske Wâlden

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een koepel van zes agrarische natuurverenigingen in  vijf gemeenten met ruim duizend leden. De NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. De vereniging zet zich in voor 9.000 hectare collectief weidevogelbeheer en 1.650 kilometer landschapsbeheer.

Een professioneel bureau in Burgum voert alle administratieve handelingen uit voor de leden. Samen met externe projectleiders ontwikkelt de NFW diverse projecten voor de leden en omgeving. Door jarenlange ervaring is de NFW een veldlaboratorium geworden voor universiteiten. Daarom krijgt de vereniging ook opdrachten van het Rijk.

 

Enkele werkzaamheden van Custard voor Noardlike Fryske Wâlden

Custard verzorgde voor de NFW onder meer de vormgeving van magazines, waaronder diverse uitgaven van ‘Boeren in Balans’. Daarnaast brochures zoals ‘Staat van de Natuur’, ‘Energie uit Hout’ en ander promotiemateriaal. Ook de vormgeving van de website, de picknickbanken op acht locaties in de Friese Wouden en vlaggen en spandoeken behoren tot de opdrachten. De mix van on- en offline communicatie komen prima samen bij deze opdrachtgever waar Custard prettig mee samenwerkt.

Gemeente Achtkarspelen

Achtkarspelen is een gemeente in het noordoosten van de provincie Fryslân met ongeveer 28.000 inwoners. De gemeente...

Ruim Baan Voor Vissen

Ruim Baan Voor Vissen in het Waddengebied is een samenwerkingsproject van de vier noordelijke waterschappen: Hoogheemraadschap Hollands...

MITRA schenkt meer!

Mitra behoort tot een van de grootste drankenspeciaalzaken van Nederland, met een enorm assortiment aan dranken en...

Custard heeft altijd een idee!

Een idee is bij Custard niet zomaar een idee.
Bij Custard worden ideeën geboren, maar soms ook (tijdelijk) begraven. Wel garandeert Custard dat er tijdens een aanstekelijke brainstormsessie altijd iemand is die ‘goed idee!’ roept. Heeft u een idee of geen idee? Schakel dan Custard in!

Creaties van Custard

Tadaa..! De ene na de andere mooie creatie komt uit onze hoge hoed. Van het ontwikkelen en vormgeven van een pakkend concept tot het tastbaar maken van uw idee. Bij Custard kan het allemaal. Custard geeft graag en met veel energie vorm aan uw presentatie.

Creatief betrokken

Custard zegt creatief betrokken te zijn, maar wat is dat? Custard staat voor betrokkenheid, enthousiasme en creatief meedenken. In een eerste gesprek wordt snel duidelijk waar de kracht van de klant ligt. Custard vergroot die kracht. Op een creatieve en betrokken manier.