Ga naar boven

Multimedia in het UMCG

CompAZG is de multimediavereniging van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met ruim 2500 leden is de vereniging een belangrijk onderdeel van de personeelsvereniging van het UMCG. CompAZG richt haar activiteiten in algemene zin op de aanschaf en het gebruik van hardware, software en multimedia artikelen. CompAZG heeft een winkel waar alle verkoopactiviteiten, uitleenactiviteiten en directe contacten met de leden plaatsvinden.

 

Enkele werkzaamheden van Custard voor het UMCG

Custard ontwikkelde on & offline meerdere onderdelen voor de multimediavereniging van het UMCG. De belangrijkste is de website waarop de leden kunnen zien wat er allemaal te lenen is. Verder deed Custard de ontwikkeling van een huisstijl voor de nieuwe werkplekken en de vormgeving van de bewustwordingscampagne over het omgaan met informatie.