Ga naar boven

Multimedia in het UMCG

CompAZG is de multimediavereniging van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met ruim 2500 leden is de vereniging een belangrijk onderdeel van de personeelsvereniging van het UMCG. CompAZG richt haar activiteiten in algemene zin op de aanschaf en het gebruik van hardware, software en multimedia artikelen. CompAZG heeft een winkel waar alle verkoopactiviteiten, uitleenactiviteiten en directe contacten met de leden plaatsvinden.

 

Enkele werkzaamheden van Custard voor het UMCG

Custard ontwikkelde on & offline meerdere onderdelen voor de multimediavereniging van het UMCG. De belangrijkste is de website waarop de leden kunnen zien wat er allemaal te lenen is. Verder deed Custard de ontwikkeling van een huisstijl voor de nieuwe werkplekken en de vormgeving van de bewustwordingscampagne over het omgaan met informatie.

 

 

Ruim Baan Voor Vissen

Ruim Baan Voor Vissen in het Waddengebied is een samenwerkingsproject van de vier noordelijke waterschappen: Hoogheemraadschap Hollands...

Ken jij je hypotheek?

Kenjehypotheek.nl is een onafhankelijk platform waarop betrouwbare en objectieve informatie over hypotheken makkelijk vindbaar is voor alle...

Gemeente Achtkarspelen

Achtkarspelen is een gemeente in het noordoosten van de provincie Fryslân met ongeveer 28.000 inwoners. De gemeente...

Custard heeft altijd een idee!

Een idee is bij Custard niet zomaar een idee.
Bij Custard worden ideeën geboren, maar soms ook (tijdelijk) begraven. Wel garandeert Custard dat er tijdens een aanstekelijke brainstormsessie altijd iemand is die ‘goed idee!’ roept. Heeft u een idee of geen idee? Schakel dan Custard in!

Creaties van Custard

Tadaa..! De ene na de andere mooie creatie komt uit onze hoge hoed. Van het ontwikkelen en vormgeven van een pakkend concept tot het tastbaar maken van uw idee. Bij Custard kan het allemaal. Custard geeft graag en met veel energie vorm aan uw presentatie.

Creatief betrokken

Custard zegt creatief betrokken te zijn, maar wat is dat? Custard staat voor betrokkenheid, enthousiasme en creatief meedenken. In een eerste gesprek wordt snel duidelijk waar de kracht van de klant ligt. Custard vergroot die kracht. Op een creatieve en betrokken manier.