Ga naar boven

Privacy statement

Custard, gevestigd aan de Julianalaan 34 , 9285 NB te Buitenpost , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verklaring is opgesteld door Metis uit Drachten, zij weten alles over informatiebeveiliging en privacy.

Contactgegevens

Custard on & offline communicatie
https://www.custard.nl/
Julianalaan 34
9285 NB Buitenpost
0511 233007
info@custard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Custard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Custard kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Custard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Custard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Custard) tussen zit.

Ruim Baan Voor Vissen

Ruim Baan Voor Vissen in het Waddengebied is een samenwerkingsproject van de vier noordelijke waterschappen: Hoogheemraadschap Hollands...

Multimedia in het UMCG

CompAZG is de multimediavereniging van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met ruim 2500 leden is de vereniging...

Ken jij je hypotheek?

Kenjehypotheek.nl is een onafhankelijk platform waarop betrouwbare en objectieve informatie over hypotheken makkelijk vindbaar is voor alle...

Custard heeft altijd een idee!

Een idee is bij Custard niet zomaar een idee.
Bij Custard worden ideeën geboren, maar soms ook (tijdelijk) begraven. Wel garandeert Custard dat er tijdens een aanstekelijke brainstormsessie altijd iemand is die ‘goed idee!’ roept. Heeft u een idee of geen idee? Schakel dan Custard in!

Creaties van Custard

Tadaa..! De ene na de andere mooie creatie komt uit onze hoge hoed. Van het ontwikkelen en vormgeven van een pakkend concept tot het tastbaar maken van uw idee. Bij Custard kan het allemaal. Custard geeft graag en met veel energie vorm aan uw presentatie.

Creatief betrokken

Custard zegt creatief betrokken te zijn, maar wat is dat? Custard staat voor betrokkenheid, enthousiasme en creatief meedenken. In een eerste gesprek wordt snel duidelijk waar de kracht van de klant ligt. Custard vergroot die kracht. Op een creatieve en betrokken manier.