Ga naar boven

Ruim Baan Voor Vissen

Ruim Baan Voor Vissen in het Waddengebied is een samenwerkingsproject van de vier noordelijke waterschappen: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s. Het project wordt ondersteund door het Waddenfonds.

Een gezonde visstand ontstaat als de leefgebieden van de vissen goed zijn en ook de bereikbaarheid goed is. Sommige vissen zwemmen vanuit de zee naar de binnenwateren van Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe om daar te paaien of te groeien. Het gaat hierbij om onder meer de paling, rivierprik, spiering en de drie doornige stekelbaars. De vier noordelijke waterschappen werken op verschillende plekken aan het opheffen van barrières voor vismigratie. Poldergemalen worden voorzien van visvriendelijke pompen of van veilige passervoorzieningen. De komende jaren heffen de waterschappen een groot aantal barrières op en geven zo ruim baan voor vissen in het Waddengebied.

De vier noordelijke waterschappen bundelen hun ambities en intensiveren de samenwerking. Zo zetten ze een grote stap in het verbeteren van vismigratiemogelijkheden. Dit streven wordt financieel ondersteund met een bijdrage uit het Waddenfonds. Naast het opheffen van fysieke barrières en het uitvoeren van onderzoek en monitoring streven de waterschappen er naar om de opgedane kennis te delen en draagvlak voor vismigratie en maatregelen te vergroten.

Enkele werkzaamheden van Custard voor Ruim Baan Voor Vissen

Custard heeft voor het project Ruim Baan Voor Vissen veel gedaan en is er vanaf het begin bij betrokken. Naast het ontwerp van het logo en de huisstijl is Custard ook verantwoordelijk voor het ontwerp en de techniek van de website. Daarop staat onder meer een interactieve Google-kaart waarop de vismigratiepunten staan. Ook een brochure in de vorm van een visspel voor een specifieke doelgroep is door Custard bedacht, ontworpen en qua drukwerk begeleid.

Noardlike Fryske Wâlden

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een koepel van zes agrarische natuurverenigingen in  vijf gemeenten met...

MITRA schenkt meer!

Mitra behoort tot een van de grootste drankenspeciaalzaken van Nederland, met een enorm assortiment aan dranken en...

Multimedia in het UMCG

CompAZG is de multimediavereniging van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met ruim 2500 leden is de vereniging...

Custard heeft altijd een idee!

Een idee is bij Custard niet zomaar een idee.
Bij Custard worden ideeën geboren, maar soms ook (tijdelijk) begraven. Wel garandeert Custard dat er tijdens een aanstekelijke brainstormsessie altijd iemand is die ‘goed idee!’ roept. Heeft u een idee of geen idee? Schakel dan Custard in!

Creaties van Custard

Tadaa..! De ene na de andere mooie creatie komt uit onze hoge hoed. Van het ontwikkelen en vormgeven van een pakkend concept tot het tastbaar maken van uw idee. Bij Custard kan het allemaal. Custard geeft graag en met veel energie vorm aan uw presentatie.

Creatief betrokken

Custard zegt creatief betrokken te zijn, maar wat is dat? Custard staat voor betrokkenheid, enthousiasme en creatief meedenken. In een eerste gesprek wordt snel duidelijk waar de kracht van de klant ligt. Custard vergroot die kracht. Op een creatieve en betrokken manier.